Afval inzamelen is een onderdeel van WiJo Reuver.

U kunt uw afval aanbieden in grote en kleine hoeveelheden. U kunt ook met uw aanhanger komen en weer zand of grind retour nemen. WiJo beschikt over een weegbrug.

De afvalinzameling betreft:

  • Schoon puin
  • Visueel schone grond
  • Groenafval
  • A, B, C-hout
  • Bouw- en Sloopafval
  • Witgoed en elektrische apparaten (informeer svp even naar de mogelijkheden)

Uw afval wordt beoordeeld en geaccepteerd door een van onze medewerkers. Het afval dient u zelf te sorteren en te deponeren in de daarvoor bestemde boxen.